Wat zijn meridianen en hoe worden ze gebruikt bij tapping therapie?

Traditionele Chinese geneeskunde (TCM, Traditional Chinese Medicine) speelt een belangrijke rol in tapping therapie, met name in de oorspronkelijke vorm van Emotional Freedom Techniques (EFT). Tapping therapie maakt gebruik van het concept van meridianen en energiebanen uit de TCM.

Meridianen zijn de energiekanalen in het lichaam volgens de TCM. Ze worden gezien als de wegen waarlangs de levensenergie, ook wel bekend als “qi” of “chi”, stroomt. In tapping therapie worden specifieke punten op deze meridianen beklopt om de energiebalans te herstellen en emotionele blokkades op te heffen.

Tijdens het tapping-proces worden de meridiaanpunten getikt met de vingers, terwijl tegelijkertijd bepaalde zinnen of affirmaties worden uitgesproken die gerelateerd zijn aan de emotionele problemen waaraan gewerkt wordt. Dit tikken op de meridiaanpunten wordt gedaan om verstoringen in de energiestroom op te heffen en het lichaam in balans te brengen.

Meridianen