De geschiedenis van tapping

Tapping, ook wel bekend als tapping-therapie, is ontwikkeld in de jaren negentig door Gary Craig. Craig is een Amerikaanse persoonlijke prestatiecoach en de oprichter van Emotional Freedom Techniques (EFT). Hij werd geboren op 13 februari 1940 in Californië, Verenigde Staten.

Thought Field Therapy

Craig heeft een achtergrond in engineering en heeft een diploma in engineering van Stanford University. Hij werkte als persoonlijke prestatiecoach en had veel interesse in alternatieve geneeswijzen. Tijdens zijn zoektocht kwam hij het werk van Roger Callahan tegen, een psycholoog die Thought Field Therapy (TFT) ontwikkelde. TFT omvatte het tappen op specifieke punten op het lichaam om emotionele problemen aan te pakken. TFT is gebaseerd op de ontdekkingen van verschillende experts. Enkele opvallende namen zijn onder andere:

– R.W. Lovet, een orthopedisch chirurg, die in 1932 een publicatie deed over spiertesten voor het diagnosticeren van zenuwschade in de wervelkolom.

– Henry en Florence Kendall, fysiotherapeuten, die deze aanpak aanpasten en in 1949 publiceerden.

– Frank Chapman, een osteopaat, en Dr. Terrence J. Bennet, een chiropractor, die respectievelijk het concept van reflexpunten en neuro-vasculaire punten ontwikkelden.

– George J. Goodheart, een chiropractor, ontdekte een relatie tussen klachten, spiertesten en reflexpunten en introduceerde het concept van Toegepaste Kinesiologie in 1960. In 1966 publiceerde hij dat spiersterkte varieert in relatie tot gedachtenprocessen.

– Een van de studenten van Goodheart was dr. John Thie, die Touch for Health ontwikkelde, waaronder de techniek Emotional Stress Release. Verschillende aanhangers van Goodheart werkten verder aan het concept van Toegepaste Kinesiologie. Een bekende naam in dit verband is Paul Dennison, die Edukinesiologie en Brain Gym ontwikkelde, speciaal gericht op kinderen met leer- en gedragsproblemen.

– John Diamond, een psychiater, bouwde voort op het werk van Goodheart en verschoof de focus van Toegepaste Kinesiologie van fysieke problemen naar psychische en emotionele problemen. Hij wordt gezien als een pionier op het gebied van het identificeren en behandelen van psychologische problemen met behulp van spiertesten. In zijn publicaties, zoals “Your Body Doesn’t Lie” (1979) en “Life Energy” (1985), definieerde hij testpunten per meridiaan en emotiegerichte affirmaties voor de behandeling van verschillende problemen. Hij observeerde ook dat de energie in de meridianen uit balans raakt als gevolg van emotionele problemen en ervaringen. Het werk van John Diamond kan worden beschouwd als een directe voorloper van TFT.

Waterangst

Weer even terug naar Dr. Callahan, een ervaren klinisch psycholoog met meer dan veertig jaar ervaring. Callahan heeft zich toegewijd aan het vinden van manieren om mensen te genezen van angst en fobieën, omdat hij hier zelf als kind onder heeft geleden.

Callahan had ooit een cliënt met een intense angst voor water. Na een jaar van verschillende vormen van therapie, zonder succes, ontdekte Callahan dat het tikken op een specifiek punt onder het oog van de cliënt de angst voor water plotseling liet verdwijnen.

Op basis van deze ontdekking ontwikkelde Callahan in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw Thought Field Therapy (TFT), genoemd naar zijn overtuiging dat emotionele problemen worden veroorzaakt door gedachtevelden. TFT hanteert verschillende volgordes van het tappen op de energiebanen, afhankelijk van de specifieke klacht. Hierdoor is TFT alleen geschikt voor gebruik door speciaal opgeleide therapeuten.

Gary Craig was teleurgesteld in de beperkte resultaten die werden behaald met traditionele psychiatrie en psychologie tijdens zijn carrière als prestatiecoach in de jaren tachtig en negentig. Hij bestudeerde talloze zelfhulpmethodes, maar was niet onder de indruk van de resultaten. Toen hij hoorde over de opmerkelijke successen van TFT, nam hij contact op met Callahan.

Emotional Freedom Technique (EFT)

Craig volgde een cursus TFT bij Callahan. Na een uitgebreide studie van TFT concludeerde Craig dat het niet nodig was om voor elke specifieke klacht een aparte volgorde van het tappen op de energiepunten te gebruiken. Hij paste TFT aan met de nadruk op eenvoud en resultaat, en noemde zijn aangepaste methode “Emotional Freedom Technique” (EFT).

Geïnspireerd door het werk van Callahan ontwikkelde Craig zijn eigen vereenvoudigde versie van tapping therapie, die hij Emotional Freedom Techniques (EFT) noemde. Hij wilde een techniek creëren die gemakkelijk te leren was en door individuen kon worden gebruikt als zelfhulpmiddel. Craig geloofde dat het tikken op specifieke meridiaanpunten zou kunnen helpen emotionele blokkades op te heffen en de energiebalans in het lichaam te herstellen.

Tapping wereldwijd

Craig introduceerde EFT bij het publiek via workshops, seminars en zijn website. Hij bood training en hulpmiddelen aan beoefenaars, therapeuten en personen die geïnteresseerd waren in het gebruik van tapping therapie. Hij zorgde ook voor gratis instructiemateriaal en zette een certificeringsprogramma op voor EFT-beoefenaars.

De bijdragen van Gary Craig op het gebied van tap therapie hebben een aanzienlijke impact gehad, de techniek populair gemaakt en toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. Hoewel hij in 2010 officieel stopte met het onderwijzen en promoten van EFT, blijft zijn werk het veld beïnvloeden, en tapping therapie blijft een veel toegepaste en onderzochte geneeswijze.

Faster EFT (FEFT)

De effectiviteit van Gary Craig’s methodiek leidde ertoe dat deze binnen enkele jaren wereldwijd werd toegepast. Robert Gene Smith, de oprichter van Faster EFT en het Skills to Change Institute, heeft naast EFT ook diverse andere trainingen gevolgd, waaronder NLP, hypnose en Be Set Free Fast. Door deze technieken te combineren, ontdekte hij dat hij snelle en diepgaande veranderingen kon bewerkstelligen bij mensen. Zo ontstond Faster EFT™/Eutaptics®.